Workshop, Relativeren is ook een kunst

Wanneer

zaterdag 30 oktober, 2021 Van 14:00 - 16:00

Workshop, Relativeren is ook een kunst

Sociaalpsycholoog Mariëtte Baanders verzorgt een workshop waarin enkele centrale ideeën uit de boeddhistische levensleer worden uitgediept die kunnen helpen op een opbouwende manier om te gaan met (mindful opgemerkte) emoties.

Boeddhistisch gereedschap voor bevredigend emotiebeheer
In deze workshop maken we kennis met boeddhistische inzichten die zich lenen als hulpmiddel bij het bevredigend omgaan met emoties. We werken met kortdurende opdrachten die soms bedoeld zijn om de betekenis van bepaalde boeddhistische inzichten uit te diepen, zoals het inzicht dat niets in de wereld een eigen, onveranderlijke kern heeft, dat alles tijdelijk en vergankelijk is en het boeddhistische inzicht dat we beter in staat zijn tot tevredenheid over ons leven naarmate we beter in staat zijn ons te onthechten. Met name dit laatste begrip is voor veel mensen lastig te bevatten, laat staan dat ze het kunnen gebruiken wanneer zij met moeilijke emoties te maken hebben.
Andere opdrachten zijn bedoeld om aan de hand van praktijkvoorbeelden uit ons eigen leven met elkaar na te gaan hoe dit soort boeddhistische invalshoeken ons kunnen helpen opbouwend om te gaan met onze diepste zielenroerselen. Dit doen we zowel in kleinere subgroepen (mits genoeg deelnemers) als plenair. We ontwikkelen langs deze weg meer voeling met het boeddhistische gereedschap voor emotieregulatie en de reikwijdte ervan.
Zo leren we meer over de boeddhistische levensleer op zichzelf en over het gereedschap dat deze biedt om te gebruiken wanneer we met lastige emoties te maken hebben (boosheid, eenzaamheid, jaloezie enzovoort), zowel in ons eigen voordeel als naar tevredenheid van de mensen die erbij betrokken zijn.
We eindigen de workshop met een aantal spelregels op basis van de boeddhistische levensleer die we als houvast kunnen volgen bij iedere beweging in ons gemoed.

Deelname: € 10 (max. 12 deelnemers)

Naar reserveren en betalen