Voorstelling, Op weg naar Gilgamesh

Wanneer

zondag 31 oktober, 2021 Van 15:30 - 16:45

Voorstelling, Op weg naar Gilgamesh

Mythes meanderen door onze geschiedenis als eeuwenoude rivieren en geven leven af aan steeds weer nieuwe kunstvormen. Levensaders die ons iets vertellen over onszelf. Zo ook het Gilgamesh-epos, vertelt door Manjo Joosten en Henk Mennes. Muziek: Paul de Ridder en Jannemijn Visser.

Gilgamesj, koning en gevreesd heerser van Uruk vindt in het mens-dier Enkidu zijns gelijke. Samen beleven ze heldendaden door de strijd aan te gaan met Choembaba en met de Hemelstier. Als zij de Hemelstier hebben gedood moet als straf hiervoor Enkidu sterven. Gilgamesj blijft wanhopig achter en beseft dat hij ook eens moet sterven. Dit verdraagt hij niet en gaat dan op zoek naar de onsterfelijkheid, het mysterie van leven en dood.
Het epos van Gllgamesh (Hij die alles gezien heeft) kwam tot ons via kleitabletten (1200 voor Chr.) waarop de verhalen in spijkerschrift geschreven zijn. Fragmenten ervan zijn teruggevonden bij opgravingen in Centraal- en Zuid-Mesopotamië, maar ook in West-Iran, Oost-Turkije en Syrië.
In onze keuze van de teksten hebben wij ons beperkt tot de 10 tabletten waarin de lotgevallen van Gilgamesj samen met zijn vriend Enkidoe worden beschreven en de gevolgen die de dood van Enkidoe zijn geweest voor de louteringstocht van Gilgamesj. De(later toegevoegde ) tabletten over de “de grote vloed‘ en Enkidu in de onderwereld’ zijn buiten beschouwing gelaten. Het epos bevat zowel historische als mythische elementen.

Manjo Joosten
Verhalenverteller en voordrachtskunstenaar studeerde aan de Utrechtse Academie voor Expressie door Woord en Gebaar en aan de Alanus Hochschule für Sprachgestaltung in Alfter. Naast het uitbrengen van diverse soloprogramma’s veelal samen met musici, is hij verbonden geweest aan ensembles die zich toelegden op literaire theater- en vertelprogramma’s. Solovoorstellingen waren o.a. De Alchemist van Paolo Coelho en De Grootinquisiteur vanFjodor  Dostosjewski.
Henk Mennes
Hij was jarenlang vrijeschool leerkracht en werkt nu als docent o.a.in vertellen op de Vrijeschool Pabo in Leiden.
Paul de Ridder en Jannemijn Visser

Paul muziekdocent en therapeut. Leider van de School voor Percussie. Hij heeft samen met Jannemijn improviserend musiceren ontwikkeld. In deze voorstelling kleuren zij de beelden die de taal oproept door muziek-en klankimprovisaties op tal van instrumenten. Op deze manier hebben zij hun bijdrage gegeven aan menig theaterproject.

Entree: € 17,50 – studenten € 12,50

Naar reserveren en betalen