Lezing, Over grenzen

Wanneer

donderdag 02 december, 2021 Van 20:00 - 22:00

Lezing, Over grenzen

Aan de grenzen van Europa groeit een schaduw van leed van mensenlevens op de vlucht die worden tegengehouden. De toenemende militarisering van staatsgrenzen en migratiepolitiek laat een duistere kant van het zogenaamde ‘verlichte continent’ zien. Hoe kunnen we ons als mensen in deze tijd verhouden tot deze ‘Verlichting’? Kunnen we nog langer wegkijken van onze eigen steeds donkerder wordende schaduw? Wat betekent het erkennen van iemand anders mens-zijn?
Het erkennen van iemands mens-zijn zou geen voorwaarden moeten hebben. Een bepaalde geboorteplaats of bezit van een paspoort zouden geen eisen moeten zijn voor het zien van iemands’ mens-zijn en daaruit voortkomende rechten. Toch zijn het precies die dingen, die momenteel tussen mensen groeien en gebouwd worden als grenzen. De situaties waar mensen die op de vlucht zijn vaak in belanden, zowel in overvolle kampen, als tussen politiegeweld, als in verdrinkingsgevaar, als met onbekende en xenofobische bureaucratie, als in uitzettingen naar oorlogsgebieden, zijn een van de meest schrijnende voorbeelden van wat deze grenzen veroorzaken. Wat gebeurt er aan de grenzen van onze staten? Waar worden mensen die zich daar bevinden mee geconfronteerd? Waardoor is veroorzaakt? Welke houding kunnen wij als mens daartegenover aannemen?
Aan de ene kant kunnen we ons spiritueel voor ogen houden dat dit niet de wereld is waarin wij willen leven. Aan de andere kant kunnen we de wereld waarin wij concreet leven niet zo snel veranderen als we zouden willen. Dat veroorzaakt een innerlijke spanning, die pijn kan doen. Wat vraagt dit van ons? In gesprek met cultureel antropoloog Jaël In ’t Veld, onder begeleiding van journalist Maarten Baanders, gaan we opzoek naar de betekenis van deze worsteling, niet slechts vanuit juridisch-politiek, maar vanuit een menselijk, een persoonlijk of spiritueel perspectief. Hoe kunnen we omgaan met het innerlijke conflict dat mensenrechten aan ons stelt? Wat betekent het erkennen van iemand anders mens-zijn?
(Foto: Shay Cohen ( https://unsplash.com/photos/owhNqWYePig))

Entree: € 10 – studenten € 7,50

Naar reserveren en betalen