Fantastische Muziek – Calefax

Wanneer

vrijdag 14 januari, 2022 20:15

Fantastische Muziek – Calefax

Dit concert valt onder de Hoor-bij-ons-pas. Informatie over deze korting leest u hier.

Door de eeuwen heen hebben componisten zich altijd graag beperkt met ingewikkelde vormstructuren, maar bevrijd van deze vormprincipes zien we toonkunstenaars van een andere kant. 

Een fantasievol programma vol vormloze muziek. Geen sonates, rondo’s of variaties, maar gewoon prachtige, vrij muzikaal associërende muziek die de luisteraar van begin tot eind meesleept. Schuberts Fantasie in f voor piano vierhandig is voor menigeen een toetssteen van de pianistiek, en emblematisch voor de romantiek. De Falla’s Fantasia Bætica is een kleurrijke ode aan zijn thuisland Andalusië. Purcells Fantazia’s zijn kleine, wonderlijke kamermuziekparels waarin Purcell op harmonisch vlak zijn tijd twee eeuwen vooruit lijkt te zijn.

Bach Fantasie & Fuga in c mineur | Schubert Fantasie in f | De Falla Fantasia Bætica | Purcell Fantazias