Lezing, HOMO UNIVERSALIS

Wanneer

vrijdag 20 oktober, 2023 Van 20:00 - 22:00

Lezing, HOMO UNIVERSALIS

|

Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, laat zien dat de steeds groter wordende vraagstukken van onze tijd allemaal dezelfde oorzaken hebben. Op basis van dat inzicht kunnen en moeten we onze beschaving opnieuw uitvinden.

De wereld is sterk aan het veranderen en Europa is in crisis. Volgens de Franse president Macron bevinden we ons op een cruciaal moment in onze ontwikkeling, waarop we politiek en cultureel de vorm van onze beschaving opnieuw moeten uitvinden. Het is het moment van een ‘Europese renaissance’, waarin we opnieuw met elkaar moeten afspreken wat we van waarde vinden en wat we onder voortuitgang verstaan. De problemen op het gebied van milieu (stikstof, klimaatverandering), vluchtelingenstromen en verval van de democratie hebben een gemeenschappelijke oorzaak. Ondanks een paar duizend jaar beschaving ontbreekt het in onze tijd aan een min of meer gedeelde visie op het wezenlijke van de mens en daarmee de doelstelling van de samenleving. Door het ontbreken van die visie krijgen eenzijdige krachten de overhand, wordt de stuurloze samenleving een karikatuur van zichzelf en is van beschaving geen sprake meer. De ene keer komt dat neer op fundamentalistische religies of totalitaire staten, de andere keer op materialisme en hedonisme en een even fundamentalistisch kapitalisme. Beschaving blijkt dan neer te komen op het beheersbaar houden van die uiteenlopende, naar eenzijdigheid strevende krachten en het behouden van het evenwicht daartussen.Dat inzicht laat zich concreet naar de verschillende maatschappelijke deelgebieden door vertalen en levert een praktische agenda op voor de nodige maatschappelijke veranderingen en daarmee voor een Europese renaissance. Alleen op die manier kan de beschaving behouden blijven.
Na de pauze begeleidt journalist Maarten Baanders het gesprek tussen de spreker en de aanwezigen.

Entree: € 10 – studenten € 7,50

Reserveren en betalen

Toevoegen aan kalender